• product care

PRODUCT CARE

We use high quality ​materials.​ ​Despite the quality of the SV jewellery and accessories, they should be treated with care. Following proper care and storage guidelines will ensure the longevity of your SV item. To extend the life of your item​, we recommend keeping it in a dust bag or jewellery box, provided at purchase. Avoid exposure to perfumes, oils, household chemicals, heat and moisture. 

BRASS, COPPER AND​ ALUMINIUM​

Like silver and gold, brass, copper and aluminium are naturally soft metals and should be treated with special care to avoid damage. Avoid exposure to perfumes, oils, household chemicals, heat and moisture. All brass naturally tarnishes over time. The best way to preserve its shine and quality is to keep it in a dust bag or jewellery box. If tarnishing occurs, please contact us. 

LEATHER

As with all natural leather products care should be taken. Excessive heat, moisture, perfumes, oils and household chemicals can affect the overall look of your leather accessory. SV is not responsible for damage caused to pieces through general wear or exposure to excessive heat, moisture, perfumes, oils and household chemicals. 

REQUEST A REPAIR

We are delighted to offer cleaning and repair for most SV products. We accept products for servicing at our store. Our services include: resizing, cleaning, polishing and repair. 

 

ODRŽAVANJE PROIZVODA

U izradi nakita i aksesoara koristimo visokokvalitetne prirodne materijale. Uprkos kvalitetu SV nakita i aksesoara, sa njima treba postupati pažljivo. Praćenje smernica za pravilnu negu i odlaganje obezbediće dugovečnost SV nakita i aksesoara. Da biste produžili životni vek vašeg nakita i aksesoara, preporučujemo da ga čuvate u vrećici ili kutiji koju ste dobili prilikom kupovine. Izbegavajte kontakt sa parfemima, uljima, kućnom hemijom, vodom, vlagom i izvorima toplote. 

MESING I BAKAR

Kao i srebro i zlato, mesing i bakar su prirodni meki materijali i treba ih tretirati sa posebnom pažnjom kako bi se izbegla oštećenja. Izbegavajte kontakt sa vodom, parfemima, uljima, kućnom hemijom i izvorima toplote. Mesing i bakar tamne vremenom. Najbolji način da zadržite njegov sjaj i kvalitet jeste da ga čuvate u vrećici ili kutiji za nakit. Ukoliko dođe do zatamljenja, najbolje je da nas kontaktirate. 

KOŽA

Kao i kod svih proizvoda od prirodne kože, treba voditi računa da ne dođu u kontakt sa parfemima, kućnim hemikalijama, vodom i izvorom toplote. Nismo odgovorni za štetu nastalu na komadima usled habanja i izlaganja parfemima, kućnim hemikalijama, vodom i izvorom toplote. 

ZATRAŽITE POPRAVKU

Sa zadovoljstvom nudimo promenu veličine, čišcćnje, poliranje i popravku za većinu SV proizvoda. Proizvode za servisiranje prihvatamo u našoj prodavnici.